Location

The Celtic Lodge Guesthouse is in a very accessible location in Dublin City Centre; 5 minutes walk from both Connolly Train Station and Bus Áras, the main bus station in Dublin and only 20 minutes drive from Dublin Airport. Many popular Dublin attractions such as Temple Bar, Trinity College and Dublin Castle are all close by. O'Connoll Street is less than a 5 minute walk away. 
 
Address
Celtic Lodge Guesthouse,
81-82 Talbot St,
Dublin
D01 DK12
 
GPS Coordinates
Latitude: 53.3505158
Longitude: -6.2552855


Use our interactive map below to see our location & help plan your trip in Dublin

Liên Hệ

Địa chỉ

Celtic Lodge Guesthouse
81-82 Talbot Street,
North City Centre,
Dublin 1
D01 DK12

Điện Thoại

+353 (0) 1 878 8810

Email

info@celticlodge.ie

Gọi Chúng Tôi

+353 (0) 1 878 8810

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách